En välfungerande kraftförsörjning behövs i alla typer av fastigheter och arbetsmiljöer, annars stannar allt i vårt moderna samhälle.

Elinstallationer

Östersjö Elektriska hanterar alla typer av elinstallationer med drift- och personsäkerhet i fokus, i industrier, privatbostäder, på kontor, lantbruk, butiker, fartyg och hamnar.

Vi på Östersjö Elektriska AB skall arbeta för att utforma installera, säkra och underhållsvänliga elanläggningar. Elarbeten utförs av yrkesmän med god erfarenhet av elarbeten.

Elinstallationer vi utför:

  • Belysning
  • Kraft
  • Brandlarm
  • Automation
  • Tillfälliga elanläggningar/byggström
  • Service
  • Styr & regler

Larm

  • Passagekontroll
  • TV-övervakning

Vi installerar kompletta brandlarmslösningar för optimalt brandskydd.

Genom regelbunden service, förebyggande underhåll och tidiga åtgärder skapar vi de bästa lösningarna för dig och en säkrare tillvaro.

Balkong