Vi är ett väletablerat elföretag som har funnits i aktiebolagsform sedan 1999. Idag är vi 10 medarbetare som utför alla vanligt förekommande elektriska arbeten och tjänster vid nyproduktion, ombyggnader och service. Vi hjälper privatpersoner och företag med stora som små projekt.

Attityd, Kunskap och Ansvar

Som elinstallatörsföretag tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi vill att våra kunders behov av väl fungerande och hållbara produkter levereras i rätt tid och till rätt pris. Det är grunden i vår affärsidé.

Detta jobbar vi med i vårt egna miljö och kvalitetssystem som vi kallar Black Jack. I Black Jack är några av nyckelorden Attityd, Kunskap och Ansvar. Att få fram rätt inställning hos personalen är mycket viktigt för att skapa fungerande kvalitets- & miljösystem inom företaget.

Behörighet

Östersjö Elektriska AB arbetar under behörighet som innehas av elinstallatör Marcus Öhman. Östersjö Elektriska AB har kollektivavtal med Svenska elektrikerförbundet och är medlem i branschorganisationen EIO.

Ledningssystem

Vi använder oss av ledningssystem EIO-Q för att säkerställa kvalitet och miljöarbete. EIO-Q är Elektriska Installatörsorganisationens ledningssystem som baseras på standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Kvalitetslösningar

Vi använder oss av kvalitetsmaterial från de ledande leverantörerna inom respektive verksamhetsområde för långsiktiga kundlösningar. Östersjö Elektriska AB ger givetvis garantier på utförda arbeten, och innehar erforderliga ansvars- och trygghetsförsäkringar. Våra kunders behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

Rotarbete och rutarbete

När du anlitar ett företag för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad kan du få rotavdrag för delar av arbetskostnaden. Du kan också få rutavdrag för reparation och underhåll av it-utrustning. Material och övriga kostnader, såsom resekostnader, ger däremot inte rätt till avdrag. Se Skatteverkets hemsida.
Skattereduktion om du installerar grön teknik
Du kan få skattereduktion för installation av grön teknik om du installerar solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon . Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som rot och rut. Som mest kan du få 50 000 kronor per år i skattereduktion för grön teknik. Se Skatteverkets hemsida.