Sex Instalcobolag samarbetar i uppdrag åt Stockholm Exergi
Koncernchefen på besök. Robin Boheman, vd Instalco, på plats vid Värtaverket i Stockholm tillsammans med Instalcos manskap.

Sex Instalcobolag samarbetar i uppdrag åt Stockholm Exergi

2024-05-15

De Instalcobolag som är involverade i projektet är EKTK, Selek, Östersjö Elektriska, Instamate, Lidingö Elektriska och El & Säkerhet.

Kraftvärmeverk 1 (KVV1) är ett av de äldre kraftvärmeverken vid Värtaverket och är i behov av renovering. Uppdraget för EKTK och de övriga Instalcobolagen innefattar elinstallationer vid ombyggnaden och renoveringen av kraftvärmeverket.

- Vi är glada över vårt fortsatta samarbete med Stockholm Exergi gällande elinstallationer i den här typen av miljö. Det är ett stort arbete som ska utföras under kort tid och tack vare samarbetet inom Instalco kan vi med hjälp av flera bolag leverera det kunden behöver, säger säger Pasi Johansen, vd på EKTK.

Kraftvärmeverk 1 i Värtan är en av Stockholm Exergis spetsanläggningar. Det innebär att den används vid behov när efterfrågan på el och värme ökar kraftigt, exempelvis vid sträng kyla vintertid.